salam hala didin ben laden 1|khunkhare vagheie keh beh esme allah jenayati anjam mideh aslan ghasdesh jahadi nisdt keh khoda madde nazareshe uon 1khunkhare be tamam manas ke avaln fekr mikonm koshte shode salha ghabl ke enshalah hamintor bashe vali age zendeh hast enshallah be lotfe alaallah harchi zudtar rishash nabud she kesfate jenayat kar khunevada\eh kasiifesh dar englis dar nahayate refah hastan vali in kesafat hatta be mardome seil zadeh pakestan ham rahm nadare va ba in ke kamelan peidas khodavand amdan ijade 1seil azim draz moddat dar in keshvar kardeh ke balke vaghean in manfur b jahanian shenasandeh beshe va ya in ke forsati be on manfur dade beshe k ba komak be seilzadegan neshan bede vaghean dar rahe allah jahad mikone amma baz in manfure khunkhahe mostabbed az miiyune hamin foghara adam koshi rah mindaze k hatta tavane nejate khodeshuno az seil nadaran vaghean keh khoda bayad chegadr sabur bashe ke in jenayato mibine vali baz behesh forsati mide baz in khahen be bashariyat va ghoran hamchenan jenayati bar zedde allah anjam mide