.غاشق موسیقی ام ولی نه سبک شجریان یا گلپا ویا ابی شهرام و شهره برادرش سبک موسیقیهای ررپ و آهنگهای شاد با موزون دلنواز قابل رقص را دوس دارم و جالب اینجاست که بیشتر موزیکهای غربی را واقعاتحسین میکنم نه ازنوع راک سرسام آور و اصلا حس گناه دونستن موسیقی را ندارم.