س.توصیه میکنم آنها که شب ادرای دارند تا زمان درمان شبها کته ماست و یا شبی 1بند انگشت شکلات میل کنندولی روزها حتما همه آدمها باید 1کی از انوع تربها بخصوص نوع قرمزش را آبش را گرفته یا خالی یا با ابمیوه طبیعی دیگری میل کنند زیرا تنظیم کننده کل تمامی متا بولیسم بدن میباشد سوپ رقیق همراه با طعم کاهو وگلابی وانگوریا عسل طبیعی وکاملا میکس شده با طعم لیمو یا سرکه وابغوره بحای مصرف روزانه برنج ومعتادان والکلیها سعی کنند همیشه آب هویج با کمی روغن مایع مخلوط شده تا جایی که میشود روزی 1لیوانو بیماران ایدزیبیمارن ایدزی میوه های آبدار و طبع گرم مثل گلابی انگور خربزه عسل بیماران همو فیلی برنج سیب زمینی عسل بیماران عروفی وواریسی ترب قرمز انواع مایعات با عسل مخلوط شده مثل انواع سوپها که سبزیجات بسیار داشته و تمامی انسانها روزی 1لیوان شیر تا پایان عمرو بیماران کبدی وریوی وآسمی آبهویج +روغن مایع داغ نشده وهمه باید سعی کنند کمتر آب بنوشند و همه باید شبها ماست مصرف کنند