عید سعید فطر بر شما ومن مبارک باد.سوزاندن برجهای  دوقلو اصلا نه به امریکاییها ونه به گروههای دیگر غیر تجاری موبوط میشود وگروه بن لادن هم که به معنای واقعی مسلمان نیستند هم این عمل وحشیانه را انجام ندادندولی واسه با نفوذ جلوه شدن این جنایات را به خود نسبت دادن زیرا آنها فقط جنایتکارند و بس زیرا بخوبی واضح که اگر مسلمان واقعی باشند کشتار این همه انسانها جزء جهاد نیستند و اگر هدف هدف پیام الله باشد پس چرا امااکن تجاری؟ولی کاملا واضح که چه قشری آنهارا نابود کرد و باعث اینهمه انزار میان مسلمانان و مصحیان میشود.