با سلام و احترام.س.چرا واسه نجات از مشکلات جغرافیایی بد و نجات تهران از رشد جمعیتی پر ضرراول سعی نمیشود که خود شهر را نجات داد؟!بهتر میبود واسه کوچ اجباری مردم از تهران قانونی ضربتی تصویب شود که هر که در تهران منزل شخصی و هر نوع وسیله نقلیه دودزا و هرنوع مکان کسبی دارا میباشد  میبایست جهت تمیز کردن  هوای بسیارآلوده تهران سیستمهای تهویه متبوع در بیرون ساختمانهای تمامی نقاط شهر از شمال تا جنوب و شرق تاغرب تهران تا هرمنطقه7کیلومتر بیرون شهر نصب نماید ومتخلفین را خائن به وطن  معرفی کنید.وهمهُ دارندگان وسایل نقلیه از شخصی غیر شحصی در هر مقطع شرکتی و دولتی نیز مشمول این قانون شوند.

در اینصورت اکثریت با کوچ فرار را بر قرار ترجیح خواهند داد جهت نحوه  انجام هزینه این طرح مبالغی ماهانه از تمامی حقوق بگیران دارندکان وسایل همه جورهُ نقلیه ای برداشت و مبلغ ثابت به مدت1سال از حقوقشان کسر وثبت این برداشت روی فیشهای حقوقی و واریزآن به اداره راه وترابری و شهرداری مشترکآ صورت پذیرد و این دو ارگان میبایست کار نجات هوای تهران را همه روزه درشبکه های صمعی.بصری به مردم گزارش بدهند عجب فکر بکری مگه نه:)؟!