با سلام و خسته نباشید.اینکه امریکا پای به عراق و افغانستان نهاده کاملا بر حق زیرا مردم آن کشورها براستی نا توان و.ضعیف در مقابل ظلمها وبی رحمیها  بودند ولی با ادا مه  کشتار بی رویه همین مردم و پاکستانیها حتی در شرایط بد بد ست آمده از بلایای طبیعی کاریست کاملا بی شرمانه است که گروهکهای کاذب که از سالیان دورواسه بد نام کردن دین راهگشای اسلام انجام میدهند مثل القایده و جنداله.. ولی ای کاش ناتو جور دیگری که دیگر خونی ریخته نمیشد و بیگناهان زیادی به خون نمیغلتیدن و در عراق به دختر 14ساله و خانواده اوتجاوزی صورت نمیگرفت--حتی دیگر نیاضی نبود عامل نا بودی برجهای دوقلو را بر گردن مسلمانان بگذا رند تا مردم آن منطققه مانع ساخت و بنای مسجدی در محدوده آن باشند چون اصلا آنهایی که مدعی نابودی این برجها هستند واقعا مسلمان نبود ند و نیستند چه بسا تا کنون دسته  د سته در عراق و افغانستان و پاکستان مسلمانان  را نابود و قتل عام کردند و میکنند .... دولت زمان صدام درعراق وحاکمیت پر استبداد بن لادن در افغانستان انقدر آلوده به ظلم بودند تا بشود با در خواست مردمش اقدام به زیر کشاندنشان کرد پس بهانه داشتن سلاحهای کشتار جمعی دلیل احمقانه ای بود واسه حمله نظامی ناتو زیرا مقدار داشته های این سلاحها از طرف خودشان درزمانجنگ 8ساله وبکار گیری آن بر ایران وکردنشینهای عراق شناسایی شده بود .