• b aghideye man bahse ezdevaj base kheili sadei nist amma kamelan hess mikonam kbi rabt ham b raveshe zendegie bashar nist b aghidehye man age ensanha ghader bashand kamelan azadane va bi hich angizehye janebimesle daryafte mehriye va ya residan b mirase ayandeh hamsaraneshan va ya in ke chon taraf hamsatehe mane bahash ezdevaj konam inham hame avaameli hastand ke baese ijade hesshaii dar rabeyteh ba talagh dar ayande dur ya nazdik pish biayad va ya hesse ghrure bartari dar raftare marmuzane k tarafein vase ham dar khafa tarrahi mikonan k chetor konam k pishe taraf kam nayaram hatta dar rakhtekhabo masaele rakhtekhab tarafein kheili be ham politikk mizanand ta bad kam nayaran k ta inja pish miravand ke jodaiie atefi va nahayatan ghahrhaye maghrurane va badesh jodaiie ashkar  vali age tarafeine peivand in gune cheshmdashtahye manavi ra dar zendegi nesbat be ham nadashte bashand va khodeshan afradi alaveh bar masul danestan dar umore zendegie khod va masul danestan dar uomore birune zendegie khod bashand k hatta jahate hefze manafeadaakhele kahnevade manafea birun az anra ham mohtaram beshmarand motmaenan hich ezdevaji montahi be jodaii nakhahd shodhastan afradi kke b 1digar kheili alaghe darand va in alagheh baes mishe k anha rafte rafte a fakaro aghayedi peiravi konand ke na khodagah montahi b jodaii daem mishavad mele hesadat b hasr anche hes konan khodeshun nistando nadarand bgzarim natijeh 1ezdevaje khob hargez dar chand nokteh kholase nemishavad magar tarafein nesbat be ham hoghughe mosavi mozea khod ra rayat konand va da

in b aghide man moyassar nakhahd shod magar raveshe zendegi dar tabiati besyarsalem manzur az zendegi dar tabiat in nist ke ensan bravad gav becharanadguiinke gavchrani zibas amma manzur men dar kol ba tabiat budanhasto bas man khodam be shakhse dust daram dar1noghtei kamelan biabani basham va be komake tecknolojiye pishrafte bashar an biaban ra abad namayam va dar kenarae kahnevadeam be hamrahe tanha an edde az afradi ke tarafdare vagheie mohite zist hastan 1manteghe sarsabz ehya namayam o zendegi konam

ma mitunim dar noghtei az jahan bashim k kamelan hamjavare tabiati bashim ke khod abadesh kardehim vali pa pishrafthaye tecknoloji begheir az be kar girie har noa sukhte amele aloode konande fazaye sabze man

man moataghed hastam aksare afradi ke b mavadde mokhadder aloodeh hastan ke bishtarin amele jodaii va bishtarin afrade khahane be ezdevajhaye kazeb az suye anha surat migirad ra davat konim k mantagheiira dar ezaye dast yaftane anha be mavade afiyunishan abd namayand yani taraf asantarin karhara anjam midahad va gruntarin jense manfur ra be dast khahad avard amma sharayeti sakht baraye estefade an dar masirash gharar bdahim bi anke motevajeh bashad ke sharayet ro ma amdan tahmil mikonimva teiye in modat ke in farde moatadkhahane kar jahate ehyaye tabiat shavadrafte rafteh raveshe fkriash taghir khahad kard va hatta barname ghaziie an moatad va khanevadeash ra ma beohde bgirim va behesh bguiim cheno ghazahaii gharar hast miane ehyakonandehaye tabiattozia shhavad va ghazahai ke mahsulash ra khod mikarad taminkonandeye atamash khahd shod va age man basham 1banrame ghazaiii midam k rafte rafte darmanesh konam ke ham tamayol b khordan dashte bashad va ham in ke bese bala raftane moghavemate badaniash vase masraf nakardane mavad afiyuni bashad ke ta konun hich danesh mandi be an pei naborde

yadam miad dar site bbc dar morede 1masalei khundam k neveshte bud k anjame gharaeze jensi 100ha bar bihess konandeash az mavadde afiyuni bishtar hastand va jaleb inja bud ta ghablaz khundane in matlabhamishe in soal baram mbham bud in che ameli hast k baese bihess shodane ma hengam anjame gharaeze jensi mishavad k maaz an kheili lezzat mibarim va badaneman bi hess mishavad va kheili zud javbesho daneshmandan bhm dadandlebe na:))

pass bayad be in raz pei bbarim k raze moatada hengam masraf mesle hamin hess mibashad k ma bdast miavarim va in neshan midahad raze darmane moatada kheili  asantar az an hast k ma teie dorane ashnaiie bashar ba in afyun nemishnakhte chon aksare moatada kamelan barakse afradi hastand k ghodrate jensi balaii nadarand valo anke tamayollesho dashte bashand va  raze dashtane tamayoll vali ghader nabudan be anjamesh hanuz maamaii hast vase daneshmandan vali razesh kamelan bar man ashkarshode vali chon madrake tahsilatiam daryafti az jaii joz ghodrate elahi nis kasi ghabulam nakhahad kard vase hamin tarjih midam chizi nagam ta b vaghtesh brese